Autor: Mercedes Querol-Julián
Otros Autores: Mari Carmen Campoy-Cubillo
Título: Assessing multimodal listening
Tipo Medio : Capitulo de libro
Editor/Organizador: Routledge
Fecha Publicación: 2015
Idioma: Inglés
Pais: Estados Unidos
Citación: Campoy-Cubillo, M.C. & Querol-Julián, M. (2015). Assessing multimodal listening. En B. Crawford & I. Fortanet-Gómez (eds.). Multimodal Analysis in Academic Settings: From Research to Teaching. (pp. 193-212). London/ New York: Routledge.