Autor: Rubén González Crespo
Otros Autores: Jordan Pascual Espada, Vicente Garcia Diaz, Pelayo Garcia Bustelo, Begona Cristina, Juan Manuel Cueva Lovelle
Título: An intelligent Mobile Web Browser to adapt the mobile web as a function of the physical environment
Tipo Medio : Revista JCR
Editor/Organizador: Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina)
Fecha Publicación: 2015-02-01
Idioma: Español
Ciudad: NS/NC
Pais: USA
Archivo: Abrir