Autor: Mercedes Querol-Julián
Título: Certainty and doubts in academic discourse: epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles
Tipo Medio : Revista JCR
Editor/Organizador: Iberica
Fecha Publicación: Noviembre 2018
Idioma: Inglés
Pais: España
Comentario: Reseña de libro
Citación: Querol-Julián, M. (2018). Certainty and doubts in academic discourse: epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles, by K. Warchał. Ibérica, 36, 217-220.